Welcome To Sphinx
Home . We Are Hiring

DANH SÁCH VIỆC LÀM

 • Hành chính - Lễ tân
  Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  Hình thức: Full-time
  Mức lương: Thỏa thuận
  Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • QA/Tester Mobile
  Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  Hình thức: Full-time
  Mức lương: Thỏa thuận
  Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • UI/UX Designer
  Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  Hình thức: Full-time
  Mức lương: Thỏa thuận - Up to 1500$
  Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6
 • Software Engineer (PHP/NodeJS)
  Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa Trường Thịnh, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
  Hình thức: Full-time
  Mức lương: Thỏa thuận
  Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6